Talenty

Fundacja "Na rzeczy nauki i edukacji - Talenty"

Chcesz wspomóc Naszą Fundację?

Wskaż naszą Fundację jako beneficjenta wpłaty 1% podatku.

Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, dzięki czemu możesz przekazać nam 1% swojego podatku, wpisując w odpowiednie rubryki swojej deklaracji podatkowej dane: nr KRS: 0000068639
nazwa organizacji: Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” Darowizna 

 Zrób wpłatę na konto Fundacji 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000, wpisując w treści przelewu "Darowizna na Fundację Na rzecz nauki i edukacji – talenty”
Dane do przelewu:
Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty"
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
Nr konta: 60 1500 1100 1211 0002 8210 0000
Tytuł przelewu: Darowizna na Fundację „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”

Każda przekazana Fundacji kwota zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji i uwzględniona w regularnie przez nas publikowanej szczegółowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 Czasami wystarczy naprawdę niewiele, by uczynić coś wyjątkowego!