Talenty

Fundacja "Na rzeczy nauki i edukacji - Talenty"

Sprawozdawczość

Każda przekazana Fundacji kwota zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji i uwzględniona w regularnie przez nas publikowanej szczegółowej bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego udostępnionych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.