Talenty

Fundacja "Na rzeczy nauki i edukacji - Talenty"

Kontakt do nas

Fundacja
"Na rzecz nauki i edukacji - Talenty"
ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
telefon : +48178661546
email: fundacja@talenty.rzeszow.pl


Ważne dane:

Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000068639

Nr konta:
60 1500 1100 1211 0002 8210 0000